post

Food grade Epoxy Self Leveling ราคา มาตรฐานสินค้าสำหรับอาหารและยา

Food grade Epoxy Self Leveling ราคา มาตรฐานสินค้าสำหรับอาหารและยา

Food grade Epoxy Self Leveling ราคา มาตรฐานสินค้าสำหรับอาหารและยา เป็นมาตรฐานใหม่ที่นักจัดการโรงงานกลุ่มอหาร ยา เครื่องดื่ม อาหารเสริมต้องเข้ามาในรายละเอียดเพิ่มเติม เนื่องจากในปัจจุบันบริษัท โรงงานผู้ผลิตสินค้าเกียวกับพวกได้ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้า เช่น อย. GMP HACCP หรือ iso เป็นต้น ซึ่งข้อกำหนดพวกนี้จะต้อได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานข้างนอกมาตรวจสอบเพื่อให้ผ่านมาตรฐาน

Food grade Epoxy Self Leveling ราคาคือสี Epoxy ที่นำมาใช้เป็นพื้นในส่วนงานผลิต processing room, ห้องบรรจุ clean room และห้องทดลอง ห้องเก็บสารด้วยอีพ็อกซี่มีคุณสมบัติที่มความทนทานต่อสารเคมี กรด ด่าง เหนียว และพื้นถูกสุขอนามัย Hygiene Floor พื้นอีพ็อกซี่มีความทนทานสูงเหมาะกับการใช้งานรถ Fork lift รถ hand life สำหรับลากหรือขนของ Read More