post

เคลือบใส Clear Top Coat ทับหน้าพื้น Epoxy

เคลือบใส Clear Top Coat ทับหน้าพื้น Epoxy

เคลือบใส Clear Top Coat ทับหน้าพื้น Epoxy มีประโยชน์อย่างไร ทำไปพื่ออะไร ทำไปแล้วได้ประโยชน์อะไรบ้าง ราคาแพงกว่าเดิมไหม ดีกว่าระบบที่ทับหน้าด้วยสี Epoxy อย่างไร หรือการติดตั้งใช้เวลามากกว่าเดิมมากไหม คำถามเหล่านี้จะถูกถามเป็นประจำ เมื่อเรานำการเสนอระบบสีพื้นที่มี่ การเคลือบใส “Clear Top Coat” เป็นช้ันสุดท้าย เพื่อเป็นการตอบปัญหาข้อสงสัยแก่ท่านที่เป็นผู้ใช้งาน ตัวแทนฝ่ายขาย เทคนิคหรือผู้ที่สนใจได้อ่านกัน ผู้เขียนจะพยายามอธิบายให้ครับทุกแง่ทุกมุม ว่าการเคลือบใสบนพื้น Epoxy มีประโยชน์อย่างไร สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพด้านไดบ้ างจากระบบปกติที่ใช้กันทั่วไป หากท่านผู้อ่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเขียนกระทู้ข้างล่างมาได้ครับ จะได้เป็นการ share ความรู้กันครับ

จากคำถามสองคำถามนี้หลังการติดตั้ง ซึ่งเป็นคำถามเจ้าของงานเองจะเป็นข้อเฉลยหรือเหตุผลที่สนับสนุนให้ท่านเลือกใช้งาน เคลือบใส ทับหน้าพื้น Epoxy ข้อแรก หลังจากทาสีเสร็จสีจะแข็งที่สุดเมื่อไหร่ ใช้เวลากี่วัน ซึ่งปกติคือ 7 วัน นั่นแหล่ะปฏิกิริยาจึงจะเกิดสมบูรณ์ นั่นซิเราอุตสาห์เตรียมพื้นคอนกรีตตั้งนาน ทาสีอีพ็อกซี่ไปต้ังหลายรอบแล้วทำไมจะเพื่มอีซัก หนึ่งชั้นด้วยเคลือบใส แต่เราได้เพิ่มอายุการใช้งานให้พื้น Epoxy อีกเท่าตัวและพื้นผิวยังดูสวยและดูมีระดับกว่าด้วย Read More