วัสดุ ซ่อม พื้น คอนกรีต แบบบาง

การซ่อมพื้นปูนสามารถทำได้หลายวิธีและหลากหลายวัสดุขึ้นกับประเภทและระดับของความเสียหายของปูน วัสดุ ซ่อม พื้น คอนกรีต ที่จะนำมาแนะนำให้ท่านที่สนใจในบทความนี้ เป็นชนิดมอร์ต้าชนิดซ่อมพื้นปูนแบบบาง วัสดุมีการยุดเกาะกับพื้นปูนเก่าและพิ่มคุณภาพปูนด้วย การซ่อมพื้นปูนวิธีนี้สามารถซ่อมได้ทั้งผิวบางและเป็นหลุุมลึกได้

การซ่อมคอนกรีตมีกี่วิธี