Liquid Floor hardener พื้นฟลอร์ฮาร์ด สูตรน้ำ เป็นเทคโนโลยีใหมาล่าสุดของการทำพื้นแกร่ง มันออกแบบมาเพื่อทดแทนการใช้ฟลอร์ฮาร์ดเด็นเนอร์แบบผง ที่มีข้อด้อยเรื่องการใช้งานยากและไม่สามารถทำใหม่ได้  ซึ่งต่างจาก Liquid Floor Hardener ที่สามารถใช้งานบนพื้นคอนกรีตใหม่และเก่าได้ สารเคมีพิเศษนี้จะเข้าทำปฏิกิรกยากับ Cement เพื่อให้เกิดผลึกของแก้ว มันจึงทำให้คอนกรีตมีคุณสมบัติ ความแข็ง Densifier Hardener และ sealer เพิ่มมากขึ้น จากการทดสอบในห้องทดลองเราพบว่าพื้นคอนกรีตจะมีความแข็ง Strength เพิ่มประมาณ 15-20% ความเงาคอนกรีตเพิ่มขึ้นมากกว่า 15%

Liquid Floor Hardener_00

Liquid Floor hardener พื้นฟลอร์ฮาร์ด สูตรน้ำ คือ Silicate Modifier ที่สามารถซึมเข้าไปในเนื้อคอนกรีตแล้วเกิดปฏิกิริยากับ Cement ที่เหลือหลังจากการแห้งของคอนกรีต ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดฝุ่นปูน คอนกรีตที่ผ่านการปฏิกิกิริยากับ Liquid Floor hardener พื้นฟลอร์ฮาร์ดสูตรน้ำ แล้วจะไม่เกิดฝุ่นปูนแน่นอน (Dust Proof Floor) ซึ่งเป็นปัญหาหลักของท่านที่ใช้งานปูนเปลือยกัน

Liquid Floor hardener พื้นฟลอร์ฮาร์ด สูตรน้ำ สามารถทำให้คอนกรีตมีความเงาเพิ่มขึ้นจากขบวนการขัดมัน และหากต้องการควาเงาเพิ่มมากขึ้นก็สามารถทำผ่านกระบวนการ Burnishing and Polishing Concrete system ได้

คุณสมบัติพิเศษ Liquid Floor hardener พื้นฟลอร์ฮาร์ด สูตรน้ำ

  •  เพิ่มความเงาคอนกรีต
  • เพิ่มความคงทนให้คอนกรีต
  • เพิ่มอายุการใช้งานนานขึ้น
  • เพิ่มความทนทานต่อการใช้งาน
  • พื้นไม่ลื่น “Non-Slip Floor”
  • ทนทานต่อแสง UV
  • ไม่ติดไฟ
  • สามารถใช้งานได้ง่าย

One thought on “Liquid Floor hardener พื้นฟลอร์ฮาร์ด สูตรน้ำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>