การซ่อมพื้นปูนสามารถทำได้หลายวิธีและหลากหลายวัสดุขึ้นกับประเภทและระดับของความเสียหายของปูน วัสดุ ซ่อม พื้น คอนกรีต ที่จะนำมาแนะนำให้ท่านที่สนใจในบทความนี้ เป็นชนิดมอร์ต้าชนิดซ่อมพื้นปูนแบบบาง วัสดุมีการยุดเกาะกับพื้นปูนเก่าและพิ่มคุณภาพปูนด้วย การซ่อมพื้นปูนวิธีนี้สามารถซ่อมได้ทั้งผิวบางและเป็นหลุุมลึกได้

การซ่อมคอนกรีตมีกี่วิธี

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>