post

รับทำพื้น Epoxy กับ15 ปัจจัย การเคลือบพื้น Epoxy ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

รับทำพื้น Epoxy กับ15 ปัจจัย การเคลือบพื้น Epoxy ให้เหมาะสมกับการใช้งาน เป็นบทความสำหรับท่านที่สนใจที่ต้องการเลือกใช้พื้น Epoxy อย่างไรให้เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด เหตุผลเพราะถ้าหากเราเลือกระบบ สี Epoxy ได้ถูกต้องแล้วจะยืดอายุการใช้งานพื้น Epoxy ได้มากกว่า 5 ปี

15 ปัจจัย การเคลือบพื้น Epoxy ให้เหมาะสมกับการใช้งาน เป็นคำถามที่ท่านต้องสอบถาม ผู้รับเหมา รับซ่อมพื้น หรือ รับทำพื้น Epoxy ให้เข้าใจก่อน ซึ่งมีผู้ให้บริการเคลือบพื้นจำนวนมากสามารถให้คำแนะนำได้ หากสอบถามแล้วไมาสามารถทำให้ท่านไม่เข้าใจ สามารถสอบถามมาทาง Technical Support ของทาง VIC Coatings ได้ตามช่องทางข้างล่าง เรายินดีให้คำตอบท่านตลอดเวลา

การทำงาน รับทำพื้น Epoxy จะต้องได้ช่าง Epoxy หรือ Epoxy Applicator มีมีความชำนาญและมีความรู้เฉพาะทางเพราะว่า การใช้งานพื้นนั้นต่างจากการ การใช้งานสีประเภทอื่น พื้น Epoxy ได้เดินเหยียบ รับน้ำหนักรถ Fork Lift หรือ Hand-Lift ตลอดการใช้งาน ซึ่งสี Epoxy ต้องมีควมทาทานต่อการใช้งานสูง และต้องสามารถรับน้ำหนักการใช้งานได้ดีด้วย หากความหนาพื้น Epoxy ไม่เหมาะสม พื้นจะเกิดปัญหาการแตกได้

รับทำพื้น Epoxy

รับทำพื้น Epoxy Contact Tel: 061-9262926 Line ID: vic2929

15 ปัจจัย การเคลือบพื้น Epoxy ให้เหมาะสมกับการใช้งาน ต้องพิจารณาการเลือกระบบสีให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการของเราซึ่งสิ่งที่ท่านต้องรู้มีดังนนี้

1. มีการใช้งานรถ Forklift

พื้นที่มีการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ ต้องเป็นพื้นที่มีความทนทานต่อการใช้งานสูง ความหนาต้องเหมาะสมกับการใช้งาน สีพื้นที่ต้องการใช้งาน ทั้งพื้นอีพ็อกซี่หรือพื้นพียูต้องเป็นระบบพิเศษที่ต้องสามารถทนทานการขัดถูและรับนหนัก รถ Forklift ได้ โดยมากแล้วต้องมีความหนาไม่ต่ำกว่า 1/8″ หรือมากกว่าจึงจะทนทานต่อการใช้งานหรือป้องกันการแตกจากการตกหล่นของชิ้นงานลงบนพื้นได้

2. พื้น Epoxy สำหรับการใช้งานทั่วไป

พื้น Epoxy สำหรับการใช้งานทั่วไป คือพื้นใช้งานสำหรับเดินเป็นประจำหรือบ่อยมากหรือ การใช้ Hand-Lift ซึ่ง General Using Floor จะใช้งานการสัญจรหนาแน่นและการทำความสะอาดเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้พื้นเกิดการสึกกร่อน รับทำพื้น Epoxy ของการใช้งานแบบนี้ พื้นอีพ็อกซี่ต้องมความหนาประมาณ 0.30 – 1.00 มิลลิเมตรก็เพียงพอกับการใช้งาน สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายการทำพื้นและมีอายุการใช้งานระยะยาว

3. Slip Resistance

จากหัวข้อที่แล้ว เราต้องการการทำความสะอาดง่าย แต่ต้องถ่วงนำหนักให้ดีกับการป้องกันการลื่น เพราะหากต้องการคุณสมบัตินี้พื้นจะทำความสะอาดลำบากขึ้น หรือบางที่เราต้องเติมสารบางชนิดลงไปเคลือบบนพื้นอีพ็อกซี่ เพื่อป้องกันการลื่ย ไถลหรือหกล้มได้ เพราะพื้นต้องปลอดภัยกับผู้ใช้งาน หากเกิดอุบัติเหตุอันเกิดจากพื้นแล้วแล้วจะเกิดค่าใช้จ่านมหศาลเลย

4. การทนทานต่อการทำความสะอาด

ทั้งขบวนการและสารทำความสะอาดเป็นสิ่งที่ท้าทายต่อการเลือกระบบสีพื้น เช่น อุณหภูมิ ระยะเวลาทำงาน ความเข้มข้นสารทำความสะอาด เครื่องมือและความถี่ในการทำความสะอาด เป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องรู้ข้อมูล ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จำเป้นที่ผู้ผลิตหรือติดตั้งสีพื้นช่วยแนะนำระบบสีพื้นแก่เราได้

5. ขบวนการทำความสะอาด

การทำความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญ ในการตัดสินใจที่จะเลือก สีพื้น นั้น เราต้องมั่นใจว่าพื้นของเราสามารถทนทานต่อการขัดทางกลด้วยเครื่องหรืออุปกรณ์ทำความสะอาดและทนทานต่อสารเคมีที่ใช้ในการทำความสะอาดได้ การรู้ข้อมูลเรื่องเครื่องมือทำความสะอาด สารทำความสะอาด ความถี่ เป็นปัจจัยร่วมในการตัดสินใจด้วย

6. การสั่นของเครื่องจักร

การสั่นจากเครื่องจักรเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พื้นแตกหรือหลุดร่อนได้ หากเรามีวางเครื่องจักบนพื้นระบบสีที่ใช้ต้องมีความยืดหยุ่นสูง

7. ล้อที่ใช้งานเป็นล้อเหล็ก

หากล้อที่ใช้งานเป็นล้อเหล็ก เนื่องจากต้องการรับโหลดนำหนัก ดังนั้นแล้วพื้นอีพ็อกซี่ที่เลือกใช้ควรมีความหนาอย่างน้อยที่สุด 1/4″ เพราะมัจะช่วยทั้งการรับน้ำหนักและการขัดข่วนจากการใช้งานได้อย่างดี

8. FDA

พื้นที่ใช้งานต้องเป็นไปตามข้อกำหนด FDA หรือเปล่า ซึ่งโรงงานกลุ่มอาหารต้องพิจารณาร่วมด้วย

9. Conductivity/ Static Control หรือไม่

ระบบบี้จะต้องได้รับการควบคุมเป็นพิเศษสำหรับพื้นโรงงานหรือพื้น Petrochemical Process เพราะพื้นเหล่านี้มีสารไวไฟอยู่เป็นจำนวนมาก พื้นต้องป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ เพื่อป้องกันการระเบิด การรู้เรื่อง “Static Control” จึงเป็นสิ่งจำเป็น

10. การทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ “Thermal Shock”

เราต้องรู้ช่วงอุณหภูมิสูงสุุดและต่ำสุด สำหรับพื้นที่เราต้องการใช้งงานพื้นอีพ็อกซี่ เราต้องแน่ใจว่าพื้นของเราทนได้ ซึ่ง สีพื้น ที่อยู่ในตลาดมีช่วงอุณหภูมิการใช้งานที่ต่างกัน

11. การสะท้อนแสง

บางพื้นที่ต้องการความสะว่างมากหรือบางโซนมีแสงสว่างไม่เพียงพอ การเลือกใช้สีทีอ่อน โปร่งแสงและเงามากมาก จะช่วยให้ห้องเราสว่างขึ้น

12. การทนต่อการกระแทก

การทนทานต่อการกระแทกที่เกิดจากการตกหรือหล่นของสิ่งของหรือชื้นงานตกกระแทกแล้วพื้นอีพ็อกซี่ที่ทนทานจ่อการกระแได้นั้น โดยทั่วไปแล้ว สีพื้น ตัวทับหน้ามีความหนามากกว่า 1/4″ ซึ่งสามารถควบคุมจากการเลือกอุปกรณ์ติดตั้งได้เลย

13. Microbial Contro

สีพื้นอีพ็อกซี่สามารถใช้งานกับคุณสมบัตินี้ได้ทุกประเภท

14. เวลาติดตั้ง

ระยะเวลาและแผนการติดตั้งพื้นนั้นมีผลต่อการตัดสินใจเลือกระบบสีเหมือนกัน เรามีสีพื้นที่มีเคมีบางตัวที่สามารถทำการติดตั้งสั้น แต่บางระบบต้องใช้เวลาในการติดตั้งเป็นอาทิตย์ เพื่อให้ได้คุณสมบัติทางเคมีตามที่ต้องการ สีพื้น อีพ็อกซีและพียูหากต้องการเคลือบบนพื้นปูนใหม่แล้วนั้น ปูนต้องได้อายุประมาณ 28 วัน เพื่อให้คอนกรีตได้ทำการคายน้ำออกให้หมด จะทำให้พื้นไม่หลุดร่อนจากความชื้น

15. ราคา

สุดท้านคือเรื่องราคา บางที่ข้อนี้จะเป็นปัจจัยแรกที่ต้องได้รับการพิจารณา เพราะโดยมากแล้วงบประมาณที่มีอยู่ไม่ตรงกับราคาการติดตั้งพื้นในท้องตลาด นอกจากเรื่องราคาแล้วอายุการใช้งานต้องถามมาด้วย หากต้องการทาสีทับใหม่จะทำอย่างไร ทำเองด้วยพนักงานเราได้ไหมหรือจากช่างผุ้ติดตั้งเท่านั้น การรับประกันนั้นนานเท่าไหร่ ถ้าหากเราเลือกระบบสีได้ถูกต้องตามลักษณะการใช้งานและทำการติดตั้งถูกวิธีแล้ว เรามั่นใจได้ว่าการรับประกันจะคลอบคลุมปัญหาที่เกิดจากการใช้งานได้ด้วย

สรุป

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกประเภทและความหนาของพื้น รับทำพื้น Epoxy ให้เหมาะสมกับการใช้งานเป็นพื้นโรงงานได้ การใช้งานความทนทานต่อกาใช้งาน การทนต่อการกระแทกและทนทานต่อสารเคมีต้องรู้ความหนาของ สี Epoxy แบบหนา (พื้น Epoxy Self Leveling) การใช้งานทั่วไปใช้ฟิล์มสีอีพ็อกซี่แบบบาง Epoxy Coating ความหนา 0.30 ถึง 1.00 มิลลิเมตร สำหรับปัจจัยข้ออื่นสามารถใช้งานร่วมกันได้ เช่น Microbal, FDA, เวลาการติดตั้งและการทำความสะอาด เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของการ รับทำพื้น Epoxy สำหรับคุณสมบัติพิเศษเรื่อง Thermal Shock Temperature เป็นสิ่งที่จะเขียนลึกในบทความต่อไป

เรียนรู้เพิ่มเติม

หากต้องสอบถามข็อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อฝ่าย Technical Support ของทาง VIC Coatings Co., LTD ได้ตามข้างล่าง

Hot Line: 086-5154601

Technical Support: 061-9262926

Pongsak: 062-1593979

Tel: 02-0476375

M: info@vic-coatings.com

www.vic-coatings.com

 You Tube

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>