พื้น PU สำหรับพื้นโรงงานอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Brewery Floors)

พื้น PU สำหรับพื้นโรงงาน Food & Brewery เป็นพื้นที่ได้รับความนิยมสูงสุดสำหรับพื้นโรงงานอาหาร เครื่องดื่ม ยาและเวชกรรม เพราะว่าพื้น PU ได้รับการรับรองจากมาตรฐาน GMP และ HACCP

สำหรับพื้นโรงงาน Food & Brewery เลือกใช้งานพื้น PU หรืv PU Concrete เพราะพื้นมีคุณภาพสูงและออกแบบให้ใช้งานได้อย่างหลากหลายประเภท พื้นโรงงานอาหารและเครื่องดื่มจัดเป็นพื้นประเภทที่ต้องการความทนทานต่อน้ำร้อน น้ำด่าง สารเคมีที่มีการกัดกร่อนและการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ “Thermal Chock” ต้องทนทานต่อขบวนการผลิต “Functitation Process” ได้อย่างดี ประเด็นที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ พื้นที่ต้องทนทานต่อการสัญจรและคงสภาพดีตลอดการใช้งานเพราะพื้นต้องตอนรับแขกที่เข้ามาเยี่ยมชมหรือมาทดสอบคุณภาพตลอดเวลา

อุตสาหกรรม Food & Brewery กำลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ดังนั้น พื้น PU สำหรับพื้นโรงงาน Food & Brewery ต้องพัฒนาเพื่อให้ได้ตามข้อกำหนดของมาตรฐานอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ให้ไก้

ข้อกำหนดหรือ Requirement พื้น PU สำหรับพื้นโรงงงาน Food & Brewery

1. ไม่มีรอยต่อและรูพรุ่น

2. ต่อต้านและยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้าราและแบคทีเรีย

3. Anti-slip ในภาวะพื้นเปียก

4. ทนทานต่อการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ

5. ทนทานต่อกรดอ่อนและด่างสูง

6. ทนทานต่อการใช้งาน

7. ทนทานต่อการใช้งานหรือการกระแทกจาก รถ Fork lift

ท้ังหมดนี้เป็นข้อกำหนดและความต้องการพื้นฐานของ พื้น PU สำหรับพื้นโรงงาน Food & Brewery เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP และ HACCP ซึ่งในบทความต่อไปผู้เขียนจะลงในรายละเอียดการติดตั้งและข้อกำหนดGMP และ HACCP ในรายละเอียดปลีกย่อย ซึ่งจะอธิบายถึง Infrastrution ทั้งหมด เช่น พื้น ฝาผนัง และเพดาน เป็นต้น หากทานต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก่อน ท่านสามารถติดต่อฝ่าย Technical Support ของบริษัท VIC ได้ครับ เรามีทีมเทคนิคค่อยให้คำปรึกษากับท่านอยู่
พื้น PU สำหรับพื้นโรงงาน Food_01พื้น PU สำหรับพื้นโรงงาน Food_02

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>