สีอีพ็อกซี่พุตตี้ Epoxy Putty

สีอีพ็อกซี่พุตตี้ Epoxy Putty เป็นสีอีพ็อกซี่แบบ 2 ส่วน (Part A กับ Part B) มีลักษณะเป็นครีมข้น มีหลากหลายสีตามความต้องการ สามารถนำมาทำการปิดรอยร้าว รูพรุนและใช้ปรับพื้นใหเรียบก่อนทำการเคลือบพื้นด้วยสีอีพ็อกซี่ Epoxy Putty ถูกออกมามาช่วยเพิ่มการยึดเการะหร่างพื้นคอนกรีตกับสี Epoxy อีกทั้งยังป้องกันการเกิดฟองและหลุมอากาศได้ด้วย อีพ็อกซี่พุตตี้สามารถใช้กับระบบสีอีพ็อกสีได้หลากหลายระบบ เช่น สีพื้นอีพ็อกซี่โคทติ้งส์, Epoxy self Leveling และสีอีพ็อกซี่มอร์ต้า เป็นต้น

DEVAFLOOR PT5100 สีอีพ็อกซี่พุตตี้ Epoxy Putty ใช้สำหรับการปรับผิว Epoxy เพื่อทำการปิดรูพรุนและเตรียมสภาพผิวก่อนการทับหน้าด้วย สี Epoxy Self leveling หรือ Epoxy Coating เพื่อป้องกันการเกิดหลุมและฟอองอากาศ (ฺBubble Problem) ซึ่งเป็นปัญหาหลักการทำพื้น Epoxy

สี Epoxy Putty เป็นสารที่มีความหนืดสูงจึงสามารถปิดรูพรุนได้เป็นอย่าวดี อีกทั้งสียังสามารถปรับไเ้ตามสีทับหน้า จึงช่วยเพิ่มการปิดบังพื้นผิว (Hiding Power) ของการทำสีไเ้เป็นอย่างดี งานที่ออกมาจะได้ฟิล์มสีเรียบ ความเงา สีสม่ำเสมอ

DEVAFLOOR PT5100

Physical Properties

Appearance (ลักษณะ)                   : ครีมข้น
Solid Content (ร้อยละของแข็ง)      : 100 + 2 %
Color (สี)                                          : Catalogue
S.G. (ความถ่วงจำเพาะ)                   : 1.55 ± 0.10
Mixing Ratio (อัตราส่วนผม)            : 5:1 (Part A: Part B)

Consumption (ปริมาณการใช้)

: 180-200 ตารางเมตร/ชุด/200 microns

Package Size (ขนาดบรรจุภัณฑ์)

: ขนาด 1 Gallon, 4.0 Kg/set (Part A: 4.0 Kg., Part B: 1.0 Kg.)

: ขนาด 5 Gallon, 24.0 Kg/set (Part A: 20.0 Kg., Part B: 4.0 Kg.)

Price (ราคา)

: x,xxx.xx ฿/Set

ติดต่อ Technical Support

Hot Line: 02-0476375

Technical Support: +66 86 515 4601

Tel        : 061-9262926

Line ID: vic2929

Line ID: vic5979

M: m.me/viccoatings

E  : info@vic-coatings.com

←Back To Main Page                       Go To Next Page→

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>