ชุดซ่อมพื้น PU สามารถทำการซ่อมและมีวิธีซ่อมพื้น PU แบบง่ายๆ เนื่องจากพื้น PU เป็นพื้นโรงงานอุตสาหกรรมอาหารเป็นส่วนใหญ่ ความเสียหายที่เกิดจาการใช้งานส่วนใหญ่มาจากความชื้น การแตก หลุดร่อนจึงพบเห็นได้เป็นแบบจุด เจ้าของพื้นมีความจำเป็นที่ต้องซ่อมทันที หากไม่ทำการซ่อมจะทำให้น้ำซึมเข้าใต้ผิวคอนกรีต ซึ่งการปล่อยให้พื้นเสียหายแล้วปล่อยไว้ไม่ซ่อมทันที่จะเป็นสาเหตุหลักของการหลุดร่อน การเข้าซ่อมงานด้วยช่างภายนอกประสบปัญหาเรื่องราคาและการเข้าพื้นที่ อีกทั้งสถานการเชื้ COVID 19 ทำให้การทำงานมีความยากขึ้นไปอีก การเรียนรู้ วิธี ซ่อม พื้น PU เองเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้พื้นไม่เสียหายไปมากกว่าเดิมและสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดี
ชุดซ่อมพื้น PU
PU-MFG เป็นชุดซ่อมพื้น พียู แบบ 3 ส่วน ประกอบด้วยนำ้ยาโพลียูรีเทน สารเร่งแข็งและส่วนผสมสี น้ำยาถูกจัดไว้ให้เป็นชุดทำให้ผู้ใช้งานปั่นผสมและเทซ่อมพื้นได้เลย น้ำยามีการไหลตัวดีเยี่ยมจึงไม่ต้องการอุปกรณ์การซ่อมจึงไม่ซับซ้อน สีมีการแข็งตัวได้เร็วจึงสามารถเปิดใช้งานได้หลังจากซ่อม 12 ชั่วโมง

ชุดซ่อมพื้น Pu

คุณสมบัติกายภาพ/Physical Properties

Appearance (ลักษณะ) : น้ำนม Milky
Solid Content (ร้อยละของแข็ง) : 100 + 2 %
Color (สี) : 12 สีให้เลือก
S.G. (ความถ่วงจำเพาะ) : 1.05 ± 0.10
Mixing Ratio (อัตราส่วนผม) : 3:3:14 (Part A:B:C)

Consumption (ปริมาณการใช้)

: 10 ตารางเมตร/ชุด/1 mm

Package Size (ขนาดบรรจุภัณฑ์)

: 20.0 Kg/set (Part A: 3.0 Kg., Part B: 3.0 Kg, Part C: 14 Kg)

Price (ราคา)

: 1,500 บาท/ชุด

วิธี ซ่อม พื้น PU
รับซ่อมพื้น PU

ติดต่อ Technical Support

Hot Line: 02-0476375

Technical Support: +66 86 515 4601

Tel : 061-9262926

Line ID: vic2929

Line ID: vic5979

M: m.me/viccoatings

E : info@vic-coatings.com
วิธี ซ่อม พื้น PU
รับซ่อมพื้น PU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>